• Inga Więch

Czy e-gazetki są eko? Raport Green Generation

Aktualizacja: 19 lut 2020

Green Generation, a e-commerce


Badanie "Green Generation" pokazuje jednoznacznie, że 75% internautów oraz 87% kupujących online widzi nieekologiczne zachowania sklepów internetowych i dostawców. Z drugiej strony w e-commerce wdraża się coraz więcej innowacji z ekologią związanych.

Osoby, które kupują w sieci są bardziej zaawansowane ekologią niż inne. Większość z nich uważa, że klimat się ociepla i Polska jest ekologicznie zagrożona. Okazuje się, że w przypadku e-commerce wcale nie jest łatwo być ekologicznym. Wykorzystywanie do pakowania przesyłek folii, pakowanie w reklamówki, pakowanie niewielkich produktów w duże paczki, stosowanie wypełniaczy, brak możliwości odbioru w punkcie itd. ma negatywne oddziaływanie na środowisko. Można jednak stawiać na transport elektryczny czy rezygnować z folii bąbelkowej na rzecz worków jutowych.


Gazetki promocyjne


Do korzystania z drukowanych katalogów produktów oraz gazetek promocyjnych przyznaje się 27% Polaków. Najczęściej po tego typu formy promocji sięgają kobiety (37%), osoby 55+(40%) oraz badani zamieszkujący obszary wiejskie (34%). Kto w takim razie korzysta z gazetek w formie elektronicznej? Według badań aż 31% Polaków. Tak jak poprzednio, również tutaj częściej są to kobiety (41%), a jeżeli chodzi o wiek - osoby z najstarszej grupy wiekowej (56%). Okazuje się, że szybciej niż pozostali, od korzystania z drukowanych gazetek odchodzą osoby mieszkające na terenie największych i najmniejszych miast.

E-gazetki a ekologia.


W raporcie Green Generation zapytano polskich użytkowników internetu, czy ich zdaniem szersze rozpowszechnienie e-gazetek ze względów ekologicznych, przyczyniłoby się do lepszego postrzegania przez nich danej sieci handlowej. Okazuje się, że tego zdania jest niemal połowa konsumentów (49%).

Firmom, które zdecydują się przejść na gazetki i innego rodzaju zdigitalizowane materiały szczególnie przyjazne są kobiety, osoby z najstarszej grupy wiekowej, a także badani zamieszkujący miasta liczące 200-500 tys. mieszkańców. Wynika stąd, że tego rodzaju zmiana w strategii marketingowej firm, realnie wpłynie przede wszystkim na dotychczasowych odbiorców gazetek drukowanych. Co ważne – zostanie to odebrane w sposób pozytywny.
Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z e-ofert.


Temat ten dogłębnie przedstawił Karol Kamiński, Dyrektor Zarządzający w grupie Adretail, w swoim artykule eksperckim: „Poszerza się świadomość w zakresie ekologii. Większość internautów wybiera e-oferty”.


Dowiadujemy się z niego, że ponad 70% użytkowników internetu nie korzysta już z tradycyjnych drukowanych gazetek czy katalogów produktowych. Niemal tyle samo internautów deklaruje korzystanie z e-gazet. Ponad połowa przebadanych osób uważa, że sieci handlowe powinny wydawać je ze względów ekologicznych, nie wpłynęłoby to jednak na poprawę opinii o konkretnym sklepie aż 51% internautów. W obliczu tych faktów można jednak przewidywać, że ta druga grupa będzie systematycznie malała, wraz z powiększaniem się grupy osób odznaczającej się podejście proekologicznym. Bez dwóch zdań odpowiednią rolę odegrać muszą sami detaliści, przykładowo poprzez odpowiednie edukowanie klientów w tym kierunku. Podobne wnioski płyną chociażby z badania Mobile Institute.


Jego wyniki pokazują, że aż 73% badanych nie korzysta z drukowanych gazetek promocyjnych czy katalogów reklamowych. Pozostałe 23% jeszcze to robi i można przypuszczać, że czynią to z pewnego przyzwyczajenia. Warto pamiętać o stale zmieniających się trendach, nie trudno jednak zauważyć malejącego zainteresowania tradycyjną formą papierowego wydawnictwa. Istotną rolę odgrywa tutaj przynajmniej kilka czynników.


Karol Kamiński, wskazuje, że:

W dorosłe życie wchodzą już osoby, którym telefony komórkowe towarzyszą niemal od urodzenia. Dla nich jest to więc jak najbardziej naturalny kanał z informacjami nt. promocji. I to jest zmiana pokoleniowa, widoczna na rynku detalicznym, która się sukcesywnie dokonuje. Kolejną kwestią jest kształtowanie nowej postawy konsumenckiej. Otóż Polacy coraz częściej postrzegają papier jako mało ekologiczne narzędzie. Społeczeństwo obserwuje zmiany klimatyczne i w ten sposób na nie reaguje. Aż 69% badanych sięga do elektronicznych gazetek promocyjnych. Tylko 31% nie korzysta z nich.

Ciekawe jest to, że aż 53% internautów uważa, iż sieci handlowe ze względów ekologicznych powinny przejść na wydawanie e-gazetek. Polacy w tej kwestii są co prawda mocno podzieleni, jednak grupa zwolenników wydań w formie elektronicznej zdaje się stale powiększać. Kilka lat temu obejmowałaby ona jedynie od 10 do 15% konsumentów. Klienci w dzisiejszych czasach często wymuszają na dużych koncernach ograniczenie wydawania nakładów papierowych.


W całej tej sytuacji korzyści dostrzegają oczywiście sieci handlowe. E-gazetki są tańsze w produkcji, a ponadto wydawanie ich przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Jest to często wykorzystywane przy realizacji tzw. celów CSR-owych (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Z tego względu można śmiało zakładać, że grupa zwolenników ekologicznych gazetek będzie rosła nawet o ok. 5-10% rocznie.


Obecnie wydawanie e-gazetek ze względów ekologicznych nie poprawiłoby opinii ponad połowy internatów na temat sieci handlowych – 51% badanych. Z kolei 49% ma odwrotne zdanie. Ten wynik też będzie się pomału zmieniał, ponieważ rośnie świadomość konsumencka. Klienta nic nie kosztuje to, że retailerzy bardziej stawiają na elektroniczne wersje. Po jego stronie jest tylko to, żeby „przesiąść się” na nową formę komunikacji, jeśli jeszcze się do niej nie przekonał. Oczywiście potrzebne są działania edukacyjne. Na ekologii wszyscy przecież wygrają. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości.

40 wyświetlenia0 komentarz

@ 2020 AdRetail

Grupa Interia.pl

Zobacz nasze serwisy:

  • okazjum.pl
  • Aplikacja Okazjum - gazetki
  • kodyrabatowe.interia.pl
  • promocyjni.interia.pl
  • promoceny.pl
  • logo-ding-czerw